Beleving als communicatiemiddel

18-12-2018

Beeld en beleving worden steeds belangrijker in de samenleving én in de communicatie. Niemand kijkt meer raar op als een nieuwbouwproject, keuken- of badkamerontwerp door middel van een 3D-visualisatie gepresenteerd worden. Je wilt zien en ‘voelen’ hoe iets wordt. Het is tijd voor overheden om deze stap te maken! Bewoners maken vaak bezwaar op grond van vooroordelen en emoties. Kom dan niet aan met tabellen en grafieken met optimistische cijfers, maar laat mensen het tegendeel zelf beleven.

Bos van de toekomst
Tijdens mijn werk bij de provincie Noord-Brabant kreeg ik de kans om een 3D-visualisatie te laten maken voor een bosomvorming. Een groot deel bos is gekapt om plaats te maken voor andere soorten bomen en planten. Dit komt de biodiversiteit ten goede en reduceert de uitstoot van stikstof. Het is begrijpelijk dat omwonenden en bosliefhebbers tegen de bomenkap zijn. Vooral omdat ze niet weten hoe het bos er in de toekomst uitziet. Een lijst met boomsoorten zegt niets, maar dankzij de 3D-visualisatie stonden de mensen even midden in het bos waar ze over 15 jaar weer van kunnen genieten. Niet dat iedereen dan ineens vóór de bomenkap is, maar de mensen werden wel gerustgesteld doordat de 3D-visualisatie diverse vooroordelen bestreed. Nu begrijpen deze mensen de beweegredenen van de provincie en de gebiedsbeheerder beter en zijn ze meer geïnteresseerd in de uitvoering.

The future is now
Voor extra beleving en om je boodschap indirect - en toch duidelijk - over te brengen, kun je bij 3D-visualisatie een spelelement toevoegen. Wat als mensen zelf aan de knoppen kunnen draaien bij een bosomvorming? Hoe ziet het bos er dan over 15 jaar uit? En hoe gaan ze om met de wetten en regels die voor de overheid en de gebiedsbeheerder gelden? Zo realiseren mensen zich dat de uitvoering van een project vaak complexer is dan men denkt.

Een stap verder is Mixed reality. Mixed reality mengt augmented reality en virtual reality met elkaar en biedt (op dit moment) de meest futuristische mogelijkheden wat betreft 3D-visualisatie. Het lijkt toekomstmuziek, maar Windows is er al volop mee aan het experimenteren. Bekijk het filmpje van Windows ter inspiratie.

Mensen raken
3D-beelden zijn een vorm van beleving die alle zintuigen prikkelt. Het biedt de oplossing in situaties die (nog) niet bestaan en het trekt simpelweg meer aandacht dan een 2D-filmpje. Maar bovenal gaat het erom dat mensen geraakt willen worden. Dat kan ook in real life. Communicatie raakt op dit vlak marketing; je verkoopt je product, dienst of boodschap op een aantrekkelijke manier en zo direct mogelijk aan je doelgroep. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Als mensen een positieve ervaring hebben tijdens de presentatie of het gebruik van een product of dienst, zijn ze enthousiast en vertellen het door. Het zit hem vaak in gebrek aan lef en/of financiële middelen waardoor de overheid veelal traditionele middelen inzet. Maar bedenk dat investeringen vooraf later veel moeite, tijd en geld kunnen besparen. Zoals je bij de aankoop van een nieuwe auto een testrit wilt maken, zo wil je ook de gevolgen van overheidsplannen in jouw leefomgeving ‘ervaren’. Kan dit niet echt, dan gesimuleerd.


Saskia Meijs, Communicatieadviseur