De omgevingswet: van een nieuwe wet naar een eigen ambitie

13-09-2018

Veel gemeenten worstelen er mee... de komst van de Omgevingswet. Het lijkt nog ver weg, maar stiekem komt de wet met rasse schreden dichterbij. “Wat betekent dit voor onze organisatie, wat wordt er van onze mensen gevraagd, zijn we hier wel mans genoeg voor en vooral, hoe pakken we het aan!?” Ook in Horst aan de Maas kwamen deze vragen om de hoek. Als interim communicatieadviseur voor de gemeente mag ik de Horstenaren hierin adviseren en begeleiden; een mooie klus!

De weg ernaartoe is belangrijker dan de eindbestemming
De exacte eindbestemming van de omgevingswet is hier in Horst nog onduidelijk. We weten nog niet tot in detail wat er mogelijk is of hoe streng we met de nog overgebleven regels om willen gaan. Dat is nu ook niet het belangrijkste. Op dit moment doet het ertoe hoe we de weg er naartoe bewandelen. En wat mij betreft is de invoering van de omgevingswet een klus die je samen moet klaren. Waarbij we ervoor moeten zorgen dat we flexibel kunnen meebewegen met nieuwe inzichten of ervaringen gaandeweg. En het moet iets opleveren. Voor de inwoners en ondernemers, maar óók voor de medewerkers. Want het klinkt goed, ‘minder wetten en regels’ maar het is de uitdaging om dit de mensen ook zo te laten ervaren. Dat doen we door het ‘van ons’ te maken én het een eigen smoel te geven. Woord, toon en beeld passend bij de Horstenaren: ‘met gezond verstand en gewoon dóen.’

Actoren, speelveld, boodschap en aanpak
‘Die klus samen klaren’ komt ook tot uiting in de communicatie. Samen met de projectgroep, waarvan ik het erg belangrijk vind dat dit een goede afspiegeling van de organisatie is, schrijf ik de communicatiestrategie. Daarbij beginnen we met een actoreninventarisatie. Eerst van de interne organisatie, want dat zijn de mensen die de klus moeten klaren. Vervolgens van ‘buiten’, want dat zijn de mensen waar we het voor doen. Maar over wie hebben we het dan eigenlijk? En wat verwachten zij van de overheid, of beter nog, wat willen ze graag? Gezamenlijk brengen we deze belangen in kaart en bepalen we hoe gemeente Horst aan de Maas hier mee om wil gaan. Welke ambitie hebben we en hoe zorgen we ervoor dat dit de komende tijd ook gerealiseerd wordt, op een manier en in een vorm die past bij al die verschillende mensen en die aansluit bij hun beleving.

Hier helpt een creatief bureau ons bij. We starten met een pitch voor een creatief concept. Dit creatief concept gaat niet alleen om mooie middelen, maar beschrijft ook de Horster taal als het gaat om de omgevingswet. Want wie zit er nu te wachten op woorden als ‘implementatie’, ‘bevoegd gezag’ of ‘kerninstrumenten’. Het moeten woorden zijn die iedereen snapt en een goed gevoel aan overhoudt. Zo ontstaat ons eigen woordenboek voor de omgevingswet. Het bureau denkt ook mee over in te zetten middelen. Geen grote vergaderzalen op saaie locaties met te technische verhalen, maar de boer op. Actief en tussen de mensen, inspirerende sprekers en vooral – tweerichtingsverkeer; het gaat om de ander.

Door de bomen...
De invoering van de omgevingswet is een flinke klus. Het is daarom erg belangrijk dat er iemand is die de touwtjes stevig in handen heeft en knopen kan doorhakken waar nodig. Een bestuurder die de schouders eronder zet en mee de weg bewandelt, het liefst voorop. Maar ook een projectleider die overzicht houdt en ervoor zorgt dat alles in realistische en behapbare delen wordt bedacht en uitgevoerd. Aanvullend natuurlijk deskundige collega’s, die elk hun expertise leveren. Als communicatieadviseur is het dan erg mooi om de verbindende factor te zijn, door al die kennis en kunde bij elkaar te brengen, begrijpelijk te maken en het van die eigen smoel te voorzien. En er op die manier voor te zorgen dat het voor iedereen een project is om trots op te zijn.

… toch het bos blijven zien.