Drijfveren als cement van het college

06-06-2018

De nieuwe colleges: ze schieten deze weken als paddenstoelen uit de grond. Met coalitieakkoorden in alle soorten en maten: dik of dun, gedetailleerd of op hoofdlijnen, met vergezichten of juist heel pragmatisch. Wat het karakter ook is, ieder college heeft er baat bij om goed na te denken over z’n eigen positionering. Ofwel: hoe willen we over vier jaar de geschiedenisboekjes ingaan?

Factor B: positionering van bestuurder
De vorige collegeperiode hebben wij vanuit Beck Communicatie veel bestuurders mogen adviseren en begeleiden. En steeds vaker kregen we de ruimte om dat langs de methodiek van Factor B (Bestuur) te doen: gestructureerde vraaggesprekken waarin de diepere drijfveren naar boven werden gehaald en waarin we tot een analyse van de persoonlijke bestuurs- en communicatiestijl kwamen. Inclusief adviezen hoe dat zo effectief mogelijk in te zetten. Daarbij merkten we dat, als je aan die drijfveren en analyse óók concrete thema’s uit de portefeuille koppelt, je een prachtig werkdocument krijgt. Voor de bestuurder én voor zijn/haar directe adviseurs. Want zo’n document dwingt je om niet alleen naar de waan van de dag te kijken, maar bij al je adviezen steeds weer terug te grijpen op het ‘wezen’ van de bestuurder.

En het college dan?
Zonder uitzondering gaven bestuurders aan: zo’n aanpak voegt echt wat toe. Gek genoeg krijgen we veel minder vaak de vraag: help ons college bij de positionering. Want hoewel ons staatsbestel toch echt uitgaat van collegiaal bestuur, als het over positionering gaat staat toch vooral de individuele bestuurder voorop. En dat is eigenlijk best een beetje vreemd. Gezamenlijk zijn de politieke partijen tot een coalitieakkoord gekomen, met daarin vaak hele ambitieuze plannen en vergezichten. Die in de meeste gevallen vervolgens keurig worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan, in projecten en in beleidsvoorstellen. Niks mis mee; integendeel! Maar voordat je het weet, gaat de herkenbaarheid van het oorspronkelijke verhaal verloren. Er wordt in onze ogen nog te weinig gekeken naar de communicatieve kansen en uitdagingen van het document ‘waar alles mee begon’. Zo ontzettend ingewikkeld is dat niet, maar je moet er wél even de tijd voor nemen. Door het coalitieakkoord te vertalen in een positioneringsplan (inclusief de collectieve drijfveren en de bestuurs- en communicatiestijl van het college) kun je het gezamenlijke profiel flink versterken. En al die besluiten, die week in week uit worden genomen, voorzien van een écht en herkenbaar verhaal.

Drijfveren als cement
Het resultaat van Factor B-sessies mag nooit een ‘wedstrijdje profileren’ tussen bestuurders onderling zijn. Eerlijk is eerlijk, dat zien we vanuit goedbedoeld enthousiasme ook weleens gebeuren. Ook dan kan het helpen om elkaar eens diep in de ogen te kijken. Om de gemeenschappelijke drijfveren naar boven te halen en te vertalen in een collectief positioneringsplan. Misschien geeft het zelfs nét dat beetje extra cement dat het samen gesmede bouwwerk vier jaar lang bij elkaar kan houden…


Frank Beck, Directeur & Communicatieadviseur