Nieuwe opdracht: Gemeente Roermond

19-04-2018

Hij start bij de gemeente onder andere als adviseur van twee collegeleden en daarnaast verzorgt hij de communicatie van verschillende thema's en projecten, vooral op het vlak van ruimtelijke ordening.


Frank Beck, Directeur & Communicatieadviseur