Ingrid de Kort


2018-2019
Ingrid versterkt als senior communicatieadviseur de afdeling communicatie van VECOZO in Tilburg. VECOZO is hét landelijke knooppunt voor veilige digitale communicatie in de zorg en regelt het administratieve berichtenverkeer tussen alle zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en meer dan 44.000 zorgaanbieders. Onlangs is een corporate story voor de organisatie opgesteld en de huisstijl vernieuwd. Een mooie basis om een impuls te geven aan de zichtbaarheid van VECOZO onder haar stakeholders in het complexe speelveld van de zorg. Ingrid helpt het communicatieteam bij het ontwikkelen van de (corporate) communicatiestrategie en –activiteiten én het tot leven brengen van het VECOZO verhaal.  


Senior communicatie-adviseur