Privacy & Cookies

Privacy, cookies & disclaimer


Privacy statement

We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. We gaan dus zorgvuldig met die gegevens om, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is. Met dit privacy statement willen we je zo goed mogelijk informeren over de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop we dat doen en de redenen waarom.

De persoonlijke gegevens die je (via het formulier op deze website, via mail, telefoon of anderszins) aan ons verstrekt, gebruiken we om met je te kunnen communiceren en om mogelijke interessante opdrachten aan je voor te leggen. We slaan je gegevens daarom op in een database. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en in sommige gevallen ook om je CV en/of informatie over je opleiding en werkervaring. Soms combineren we die informatie met gegevens uit andere bronnen zoals bijvoorbeeld je LinkedIn profiel, zodat we een zo volledig mogelijk beeld van je krijgen.

We nemen alle benodigde technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om je gegevens goed te beschermen. In sommige gevallen kunnen we je gegevens doorgeven aan andere partijen, mits die partijen de gegevens nodig hebben in het kader van bovenstaande gebruiksdoeleinden. Je gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

We bewaren je gegevens voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor we ze verzamelden. In principe hanteren we een bewaartermijn van maximaal twee jaar, tenzij er sprake is van een andere wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor specifieke gegevens. Natuurlijk kun je altijd inzage krijgen in je gegevens, aangeven dat we ze moeten wijzigen óf helemaal verwijderen. Neem hiervoor contact op met Relinde van Drunen via 073-6577235 of stuur een mailtje naar info@beckcommunicatie.nl.


Cookies

Via deze website plaatsten we functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de laptop, tablet of telefoon van de bezoeker plaatst, waardoor informatie verzameld kan worden over het bezoek van de website. Door plaatsing van functionele en analytische cookies verkrijgen we bijvoorbeeld (statistische) informatie over het gebruik van de website door bezoekers, en werken bepaalde functionaliteiten op de website optimaal. We maken geen gebruik van tracking cookies.


Disclaimer

Bij het opnemen en verspreiden van informatie op en middels deze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid. We staan echter niet in voor de juistheid van de door ons verstrekte informatie via deze website, en zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik van de website. Het overnemen en/of openbaar maken van (delen van) de website, of anderszins gebruik maken van de website, is enkel toegestaan nadat wij hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming hebben verleend.

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites, waaronder naar Twitter en LinkedIn. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze opdrachtgevers. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites; de betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.