Privacy & Cookies

Privacy & cookies

Privacy

Wij, Beck Communicatie, dragen ervoor zorg dat we persoonsgegevens verwerken op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
We beschermen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier. Persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze door ons verzameld zijn. Indien u als betrokkene een verzoek tot inzage wil indienen met betrekking tot de gegevens die we over u verwerken, kan dit verzoek gericht worden aan info@beckcommunicatie.nl. Ook eventuele verzoeken tot correctie, afscherming of verwijdering van persoonsgegevens kunnen naar het vermelde e-mailadres gestuurd worden. We reageren uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken.
Onze website bevat verwijzingen naar andere websites, waaronder naar Twitter en LinkedIn. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze opdrachtgevers. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.; de betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.


Cookies

Middels deze website plaatsten we functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de laptop, tablet of telefoon van de bezoeker plaatst, waardoor informatie verzameld kan worden over het bezoek van de website. Door plaatsing van functionele en analytische cookies verkrijgen we bijvoorbeeld (statistische) informatie over het gebruik van de website door bezoekers, en werken bepaalde functionaliteiten op de website optimaal. We maken geen gebruik van tracking cookies.
Disclaimer
Bij het opnemen en verspreiden van informatie op en middels deze website betrachten we uiterste zorgvuldigheid. We staan echter niet in voor de juistheid van de door ons verstrekte informatie middels deze website, en zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van gebruik van de website. Het overnemen en/of openbaar maken van (delen van) de website, of anderszins gebruik maken van de website, is enkel toegestaan nadat wij hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming hebben verleend.