Beck Communicatie levert maatwerk

We putten daarvoor uit onze jarenlange praktijkervaring in overheidscommunicatie in legio advies- en managementfuncties.
Ons trainingsaanbod kenmerkt zich door een combinatie van actuele, theoretische inzichten en veel praktijkvoorbeelden. Het liefst gaan we na een kort deel theorie samen aan de slag met cases uit jouw praktijk. Klik hier voor het overzicht.

Voor nieuwe lokale bestuurders en colleges hebben we bovendien een speciaal trainingspakket ontwikkeld: Besturen met impact. Dat zorgt ervoor dat je als bestuurder een gestructureerde kickstart kunt maken en – aan de hand van een effectieve positioneringsstrategie – de touwtjes stevig in handen neemt. Klik hier voor meer informatie.